POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1) Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej w rozumieniu RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – jest mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Deutschland, Tel.: +49 851 20426699, E-Mail: support@mymuesli.com. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator wyznaczył dla tej strony internetowej inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób: "Verimax GmbH, Matthias Kasper, Warndtstraße 115, 66127 Saarbrücken, Tel.: 089 / 8006578-0, E-Mail: dsb.mymuesli@verimax.de"

1.4 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań skierowanych do administratora) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku przeglądarki internetowej.


2) Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce się rejestrować lub przekazywać nam innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

nasza odwiedzana strona internetowa

data i godzina dostępu

ilość wysłanych danych w bajtach

źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę

używana przeglądarka internetowa

używany system operacyjny

używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści.  3) Pliki cookies

  Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.


  Częściowo pliki cookie służą do upraszczania procesu składania zamówień poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez implementowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach związanych z realizacją umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO w celu realizacji naszych uprawnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

  Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam w sporządzaniu atrakcyjnych ofert internetowych. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej na dysku twardym komputera użytkownika zapisywane są także pliki cookie naszych partnerów (pliki cookie dostawców zewnętrznych). O korzystaniu z tego rodzaju plików cookie i o zakresie każdorazowo zebranych informacji zostaną Państwo poinformowani indywidualnie i oddzielnie w poniższych akapitach.

  Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Firefox: https://www.mozilla.org/pl/privacy/websites/#cookies

  Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=uk#infochoices

  Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  Należy pamiętać, odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie dla użytkownika niedostępna.


  4) CHMURA TREŚCIOWO-SIECIOWA Z DOSTAWĄ 

  Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Content Delivery Network ("CDN") dostawcy usług technologicznych Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). A Content Delivery Network to usługa online, która służy do dostarczania dużych plików multimedialnych (takich jak grafika, zawartość strony lub skrypty) za pośrednictwem sieci rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet. Korzystanie z Sieci Dostarczania Treści Cloudflare pomaga nam zoptymalizować szybkość ładowania naszej strony internetowej. Przetwarzanie jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w bezpiecznym i skutecznym świadczeniu usług, jak również poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Cloudflare z siedzibą w USA jest certyfikowany dla nas Europejskiej umowy o ochronie danych osobowych "Osłona prywatności", która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych osobowych obowiązującym w UE.więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare pod adresem: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.


  5) KONTAKT Z NAMI

  W ramach kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) gromadzone są dane osobowe. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego użytkownik jest informowany o rodzaju zbieranych danych. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu, a także do celów administracyjnych. Podstawę prawną dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma celu zawarcie umowy, dodatkowo obowiązuje podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostają skasowane.


  6) PRZETWARZANIE DANYCH W CELU UTWORZENIA KONTA KLIENTA I REALIZACJI UMÓWIENIA

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe są zbierane i przetwarzane na przyszłość do celów związanych z realizacją umowy lub związanych z utworzeniem konta użytkownika. O rodzaju zbieranych danych użytkownik jest informowany za pośrednictwem określonych formularzy służących do wprowadzania danych. Skasowanie konta użytkownika jest możliwe w każdej chwili, w tym celu należy wysłać wiadomość administratorowi na adres podany powyżej. Dane przekazane nam przez użytkownika zapisujemy i wykorzystujemy do celów związanych z realizacją umowy. Po zrealizowaniu umowy lub skasowaniu konta dane użytkownika zostają zablokowane ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego, a po upływie tych terminów zostają skasowane, jeśli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z jego danych lub też dalsze ustawowo dozwolone wykorzystywanie danych z naszej strony zostało zastrzeżone, o czym użytkownik zostanie poniżej odpowiednio poinformowany.


  7) WYKORZYSTANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM

  7.1 Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, będziemy Państwu regularnie przesyłać informacje na temat naszych ofert. W celu udzielenia zgody na wysłanie newslettera użytkownik musi obowiązkowo podać swój adres e-mail. Wszystkie inne dane są dobrowolne i są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązywania kontaktu z użytkownikiem. Podczas wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że wyślemy newsletter w e-mailu tylko wtedy, jeśli użytkownik udzielił swojej wyraźnej zgody na wysłanie newslettera. W takim przypadku wysyłamy e-mail, w którym użytkownik jest proszony o potwierdzenie przez kliknięcie odpowiedniego linku, że chciałby otrzymywać newsletter w przyszłości.

  Aktywując link potwierdzający, użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas zapisywania się do newslettera rejestrujemy adres IP użytkownika zapisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę zapisu, co pozwala na monitorowanie ewentualnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas w momencie zapisywania się przez użytkownika do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych za pośrednictwem newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając odpowiedni link podany w newsletterze lub wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora wymienionego na początku tego dokumentu. Po zrezygnowaniu z otrzymywania newslettera adres e-mail użytkownika zostanie niezwłocznie wykasowany z naszego rozdzielnika newsletterów, jeśli użytkownik nie udzielił swojej wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego korzystania z danych w ustawowym zakresie, o którym użytkownik zostanie poinformowany w tym oświadczeniu.

  7.2 Wysyłanie biuletynów mailowych  oraz zapytań o ocenę do obecnych klientów

  Jeśli podałeś nam swój adres e-mail podczas zakupu towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania Ci ofert na towary lub usługi podobne do tych, które zostały już przez Ciebie zakupione w naszym asortymencie lub prośby o ocenę tych towarów lub usług. e-mail. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG nie musimy w tym celu uzyskiwać od Państwa odrębnej zgody. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w spersonalizowanej korespondencji bezpośredniej zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Jeśli początkowo sprzeciwiłeś się wykorzystaniu swojego adresu e-mail w tym celu, nie wyślemy Ci wiadomości e-mail. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail do wyżej wymienionego celu reklamowego ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając osobę odpowiedzialną wymienioną na początku. Po otrzymaniu sprzeciwu wykorzystanie Twojego adresu e-mail do celów reklamowych zostanie natychmiast wstrzymane.

  7.3 Reklama rozsyłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej

  Ze względu na nasz uprawniony interes w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej zastrzegamy sobie prawo do zapisywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego użytkownika, a także – jeśli użytkownik przekazał nam te informacje w ramach stosunku umowy – dane dodatkowe: tytuł, stopień naukowy, rok urodzenia, zawód, nazwa reprezentowanej branży lub rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz do wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach.

  Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na zapisywanie i wykorzystywanie swoich danych do tego typu celów, wysyłając podmiotowi odpowiedzialnemu stosowną wiadomość.


  8) PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  8.1 Zbierane przez nas dane osobowe są przekazywane w ramach wykonywania umowy przedsiębiorstwom transportowym realizującym zlecenia dostaw, jeśli jest to wymagane do celów związanych z realizacją dostawy towaru. Dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności wybranej instytucji kredytowej, o ile jest to wymagane w związku z realizacją płatności. W dalszej części znajdują się szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usług operatorów płatności. Podstawę prawną dla przekazywania danych stanowi przy tym art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  8.2 W celu wywiązania się wobec klientów z naszych obowiązków wynikających z umowy współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi. Nazwisko oraz adres dostawy użytkownika podajemy wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  8.3 - Paypal

  W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu PayPal, stosowania karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli taka opcja jest dostępna – „zakupu na fakturę” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem PayPal przekazujemy serwisowi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanemu w dalszej części „PayPal”) dane dotyczące płatności. Dane są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do celów związanych z realizacją płatności.

  PayPal zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji na temat wiarygodności kredytowej dla określonych metod płatności przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli taka opcja jest dostępna – „zakupu na fakturę” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem PayPal. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane dotyczące płatności mogą być przekazywane wywiadowniom gospodarczym na podstawie uprawnionego interesu PayPal w ustalaniu zdolności płatniczej. Przy podejmowaniu decyzji PayPal uwzględnia dla wybranej metody płatności wynik kontroli wiarygodności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa zalegania w płatnościach. Informacja na temat wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości score). Jeśli wartości score są dołączone do wyniku kontroli wiarygodności kredytowej, bazują one na uznanej naukowo metodzie matematyczno-statystycznej. Przy obliczaniu wartości score uwzględnia się m.in. dane adresowe. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, m.in. wywiadowni gospodarczych, znajdują się w polityce prywatności serwisu PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

  Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres serwisu PayPal. Jednak PayPal nadal pozostaje ewentualnie uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane w zakresie związanym z realizacją płatnością zgodnie z umową.

  8.4 - Przelewy24

  Jeśli zdecydujesz się na płatność online poprzez Przelewy24, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPro SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań, do którego prześlemy informacje podane przez Ciebie podczas składania zamówienia, wraz z informacjami o Twoim zamówieniu (Imię, nazwisko, adres, e-mail) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w celu obsługi płatności u dostawcy usług płatniczych Przelewy24 i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne.


  9) KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH: WIDEO

  Korzystanie z filmów na Youtube

  Ta strona korzysta z funkcji osadzania Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo od dostawcy "Youtube", który jest częścią Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

  Wykorzystywany jest tu tryb rozszerzonej ochrony danych, który zgodnie z informacjami od dostawcy rozpoczyna zapisywanie informacji o użytkowniku dopiero po odtworzeniu filmu(ów). W przypadku rozpoczęcia odtwarzania wbudowanych filmów wideo YouTube, dostawca "YouTube" używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Według informacji z "Youtube" służą one między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są powiązane bezpośrednio z Państwa kontem po kliknięciu na film wideo. Jeśli nie chcesz, aby Twój profil był powiązany z YouTube, musisz się wylogować przed aktywowaniem przycisku. Google przechowuje Twoje dane (nawet dla użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowników i ocenia je. Ocena taka jest przeprowadzana w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, w związku z czym musi skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

  Niezależnie od odtwarzania wbudowanych filmów wideo, przy każdym wejściu na tę stronę nawiązywane jest połączenie z siecią Google "DoubleClick", co może wywołać dalsze operacje przetwarzania danych bez naszego wpływu.

  Firma Google LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

  Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie "YouTube" można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: 

  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


  10) MARKETING INTERNETOWY

  Stosowanie Google Ads Conversion - Tracking

  Ta strona internetowa korzysta z systemu reklamowego online „Google Ads” oraz w ramach Google Ads ze śledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z oferty Google Adwords, aby za pomocą działań reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W oparciu o dane z kampanii reklamowych możemy ustalić, na ile skuteczne są określone działania reklamowe. W ten sposób dążymy to tego, aby wyświetlać użytkownikom reklamy, które będą dla nich interesujące, uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz uzyskać rzetelne obliczenia kosztów reklamy.

  Plik cookie zostaje uruchomiony w celu śledzenia konwersji w momencie, gdy użytkownik kliknie reklamę Adss połączoną z Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie tracą swoją ważność z reguły po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Nie można zatem śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klienta AdWords. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują liczbę wszystkich użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie zawierają jednak informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej w zakładce „Ustawienia użytkownika”. W ten sposób użytkownik nie zostaje ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Ads ze względu na nasz uprawniony interes w celowanej reklamie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach korzystania z systemu reklamowego online Google Ads dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

  Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy Shield” między UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

  Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=pl

  Użytkownik może trwale dezaktywować pliki cookie dla reklam, wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem:

  https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

  Należy pamiętać, że po dezaktywacji plików cookie część opcji i usług z tej strony internetowej może być niedostępna.

  W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.


  11) USŁUGI ANALIZY STATYSTYK SERWISÓW

  11.1 Google (Universal) Analytics

  Ta strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics, narzędzie analizy statystyk serwisów Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane na serwer Google i tam też przechowywane – w tym przypadku może również dojść do przesyłania informacji na serwery Google LLC w USA.

  Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowaniu skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google LCC w USA i tam skracany. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie statystycznej analizy zachowania użytkownika w celach optymalizacyjnych i marketingowych.

  Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi oferowane przez stronę internetową mogą być niedostępne. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  W ramach alternatywy dla wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń mobilnych użytkownik może kliknąć link podany poniżej w celu ustawienia pliku cookie opt-out, co spowoduje zablokowanie możliwości rejestrowania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej (plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; po skasowaniu plików cookie w tej przeglądarce użytkownik musi ponownie kliknąć następujący link): Wyłącz Google Analytics

  Więcej informacji o Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

  Na wypadek przekazania danych osobowych do Google LLC z siedzibą w USA, firma Google LLC posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy Shield” między UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list

  W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

  11. 2 Google Analytics 4
  Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics 4, narzędzie firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), dzięki któremu można analizować sposób korzystania ze stron internetowych.
  W trakcie korzystania z Google Analytics 4 standardowo stosowane są tzw. pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje zbierane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (w tym przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika skrócony adres IP, patrz poniżej) są z reguły przekazywane na serwer Google, gdzie są zapisywane i przetwarzane. Może to również prowadzić do przekazywania informacji na serwery Google LLC, spółki z siedzibą w USA, gdzie może dojść do dalszego przetwarzania informacji.
  W trakcie korzystania z Google Analytics 4 adres IP przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej jest każdorazowo pobierany i przetwarzany standardowo i automatycznie, w sposób anonimowy, aby wykluczyć bezpośrednie powiązanie pobranych informacji z użytkownikiem. Ta automatyczna anonimizacja odbywa się poprzez skrócenie przez Google adresu IP przekazywanego przez urządzenie końcowe użytkownika o ostatnie cyfry na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
  Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te i inne informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności użytkownika na stronie internetowej i zbierania informacji o zachowaniach związanych z korzystaniem z niej oraz dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu przez użytkownika. Skrócony adres IP przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika w ramach Google Analytics 4 nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w ramach korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.
  Wykorzystując specjalną funkcję zwaną "cechami demograficznymi", Google Analytics 4 umożliwia również tworzenie statystyk wraz z zestawieniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony internetowej na podstawie oceny spersonalizowanej reklamy i dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących od podmiotów trzecich. Pozwala to na określenie i rozróżnienie grup użytkowników strony internetowej w celu ukierunkowania działań marketingowych na grupy docelowe. Dane zebrane w ramach "cech demograficznych" nie mogą być jednak przypisane do żadnej konkretnej osoby, a tym samym przypisane osobiście do użytkownika. Dane zebrane w ramach funkcji "cechy demograficzne" będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.
  Ww. przetwarzanie, w szczególności wykorzystywanie plików cookie Google Analytics w celu zapisywania i odczytu informacji na stosowanym do korzystania ze strony urządzeniu końcowym, ma miejsce wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika w tym zakresie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usługi Google Analytics 4 nie będą stosowane jeśli użytkownik, korzystając ze strony internetowej, nie wyraził na to zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie (Cookie Consent Tool) znajdującego się na stronie internetowej.
  W związku z tą stroną internetową jako rozszerzenie Google Analytics 4 wykorzystywana jest również funkcja UserID. Dzięki przydzielaniu indywidualnych UserID możemy zlecić Google tworzenie raportów z różnych urządzeń (tzw. "Cross Device Tracking"). Oznacza to, że zachowania użytkownika mogą być analizowane także na wielu urządzeniach, o ile użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO i jeżeli założył on konto osobiste, rejestrując się na poniższej stronie internetowej i jest na nim zalogowany na różnych urządzeniach końcowych za pomocą odpowiednich danych do logowania. Zebrane w ten sposób dane pokazują między innymi, na którym urządzeniu końcowym użytkownik po raz pierwszy kliknął reklamę i na którym urządzeniu końcowym nastąpiła związana z tym konwersja.
  W ramach korzystania z usługi Google Analytics 4 zawarliśmy z Google tzw. umowę o przetwarzaniu danych, według której spółka Google jest zobowiązana do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej i nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim.
  W celu zapewnienia zgodności z europejskim poziomem ochrony danych, również w przypadku potencjalnej możliwości przekazywania danych z UE lub EOG do USA i ewentualnego dalszego przetwarzania w tym kraju, Google odwołuje się do tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które uzgodniliśmy umownie z Google.
  Dalsze informacje prawne dotyczące Google Analytics 4, w tym kopię wyżej wymienionych standardowych klauzul umownych, można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
  Szczegółowe informacje na temat tego, które konkretnie mechanizmy przetwarzania są stosowane oraz w jaki sposób Google Analytics 4 używa danych z witryn, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

  11.3 Hotjar (hotjar Ltd.)

  Strona ta korzysta z usługi analizy stron internetowych Hotjar firmy Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. to europejskie przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788)
  .
  Za pomocą tego narzędzia można monitorować wszystkie działania na stronach internetowych, które Hotjar obsługuje (tzw. heatmaps). W ten sposób można np. określić zakres przewijania oraz rodzaj i częstotliwość klikania określonych przycisków przez użytkownika. Ponadto dzięki temu narzędziu możliwe jest otrzymywanie bezpośredniego feedbacku od użytkowników strony internetowej. W ten sposób uzyskujemy wartościowe informacje, dzięki czemu możemy jeszcze szybciej opracowywać nasze strony internetowe i jeszcze bardziej ułatwić użytkownikowi sposób obsługi. Opisywana analiza służy do opartych na naszym uzasadnionym interesie optymalizacji i celów marketingowych oraz pozwala na bardziej interesujące przedstawienie naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podczas stosowania tego narzędzia zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych użytkownika. W ten sposób możliwe jest monitorowanie nie tylko przycisków, których użytkownik używa, ale także ustalenie zakresu przewijania. Pola stron z wyświetlanymi danymi osobowymi użytkownika lub osób trzecich są przez Hotjar automatycznie ukrywane i w żadnym momencie nie są widoczne.

  Hotjar oferuje każdemu użytkownikowi możliwość zablokowania narzędzia Hotjar za pomocą funkcji "Do not track-header", co uniemożliwia rejestrowanie danych na temat odwiedzin danej strony internetowej. Jest to ustawienie, które wspiera wszystkie konwencjonalne przeglądarki w ich aktualnych wersjach. W tym celu przeglądarka użytkownika wysyła Hotjar prośbę dotyczącą dezaktywacji funkcji śledzenia danego użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, korzystając z różnych przeglądarek/komputerów, funkcję "Do not track-header" musi aktywować dla każdej przeglądarki / każdego komputera oddzielnie.

  Szczegółowe instrukcje z informacjami na temat przeglądarki znajdują się na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out
  Więcej informacji na temat Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar znajduje się na stronie internetowej: https://www.hotjar.com
  Oświadczenie o ochronie danych Hotjar Ltd. znajduje się na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/privacy

  W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.
  12) REKLAMA TYPU RETARGETING/ REMARKETING/REKOMENDACJE

  Bing Ads (Microsoft Corporation)

  Ta strona korzysta z technologii śledzenia konwersji „Bing Ads” firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads zapisuje przy tym plik cookie na komputerze użytkownika, który trafił na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po upływie 180 dni i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Microsoft oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę (strona konwersyjna). Jeśli w toku przetwarzane są dane osobowe, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z efektywnym marketingiem.

  Informacje uzyskane za pomocą konwersyjnych plików cookie służą do sporządzania statystyk konwersyjnych, tj. do rejestrowania, ilu użytkowników trafia na stronę konwersyjną po kliknięciu reklamy. Dzięki temu znamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskujemy jednak informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników.

  Microsoft Corporation z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy Shield” między UE a USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej.

  Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie do śledzenia konwersji Bing Ads za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej w zakładce ustawień użytkownika. Wówczas użytkownik nie będzie ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Alternatywnie za pośrednictwem strony dezaktywacyjnej dla użytkowników z UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ można sprawdzić, czy Microsoft używa reklamowych plików cookie w przeglądarce i wyłączyć je.

  Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat wytycznych Microsoft Bing Ads w sprawie ochrony danych osobowych: https://www.microsoft.com/pl-pl

  W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

  Facebook Pixel: tworzenie niestandardowych odbiorców

  W ramach naszej oferty internetowej wykorzystywany jest tak zwany „Facebook Pixel” sieci społecznościowej Facebook, której operatorem jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

  Jeśli użytkownik kliknie w stworzoną przez nas reklamę, która jest umieszczona na Facebooku, adres URL strony, do której prowadzi reklama, zostanie dołączony przez Facebook Pixel. Jeśli nasza witryna umożliwia udostępnianie danych Facebookowi za pomocą Pixel, ten parametr adresu URL jest zapisywany w przeglądarce użytkownika za pomocą pliku cookie, generowany przez naszą witrynę, do której prowadzi link. Plik cookie jest następnie odczytywany przez Facebook Pixel i umożliwia on przekazywanie danych do Facebooka. Ponadto, po dokonaniu zakupu zaszyfrowany adres e-mail użytkownika jest przesyłany do Facebooka. Za pomocą Facebook Pixel możemy określić użytkowników odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tzw. „Facebook Ads”). W związku z tym używamy Facebook Pixel tylko do wyświetlania reklam udostępnianych przez nas użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które są oparte na odwiedzanych witrynach) , które przekazujemy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą Facebook Pixel możemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie są irytujące. W ten sposób możemy oceniać skuteczność reklam Facebooka do celów statystycznych i badań rynkowych, śledząc, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).

  Zebrane dane są anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, oraz by Facebook mógł wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dane umożliwiają Facebookowi i jego partnerom umieszczanie reklam na Facebooku i poza nim.

  Przetwarzanie danych związane z wykorzystaniem Facebook Pixel opiera się na ocenie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online, a także na naszych działaniach reklamowych zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Informacje generowane przez Facebook są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerach Facebooka, mogą być również przesyłane na serwery Facebook Inc. w USA. Facebook Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z ochroną danych obowiązujących w UE.   

  Facebook - konwersje

  W ramach naszej oferty online wykorzystujemy tak zwane "Facebook conversions" portalu społecznościowego Facebook, prowadzony przez Facebook Ireland Limited, 4 GrandCanal Quare, Dublin 2, Irlandia "Facebook".

  W przypadku udzielenia wyraźnej zgody, umożliwia to śledzenie zachowania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Proces ten jest wykorzystywany do pomiaru skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizacji działań marketingowych. Gromadzone dane są zasadniczo anonimowe dla mymuesli. Tylko zaszyfrowany adres e-mail oraz plik cookie z identyfikatorem przeglądarki są przekazywane do Facebooka,

  w celu umożliwienia optymalnego pomiaru kampanii reklamowych. Dane sąprzechowywane i przetwarzane przez Facebook, tak aby umożliwić połączenie odpowiedniego profilu użytkownika, Facebook wykorzystuje również te dane do własnych celów marketingowych, zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dane te mogą być wykorzystywane przez Facebook i jego partnerów w celu umożliwienia umieszczania i wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

  Przetwarzanie danych związane z wykorzystaniem konwersji na Facebooku jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Informacje generowane przez Facebook są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze Facebooka.

  Mogą zostać również przesłane na serwery Facebook Inc. w USA.

  Google Ads Remarketing

  Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Ads Remarketing. W ten sposób pozycjonujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwarki Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). W tym celu Google ustawia plik cookie w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika, które automatycznie umożliwia na podstawie spseudonimizowanego ID pliku cookie i stron odwiedzonych przez użytkownika wyświetlenie reklamy dostosowanej do zainteresowań danego użytkownika. Dane są przetwarzane z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie optymalnej sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Przetwarzanie danych wykraczające poza ten zakres jest możliwe tylko wtedy, jeśli użytkownik udzielił Google zgody na to, aby historia przeglądania w Internecie i aplikacji była powiązana z kontem Google oraz aby informacje z konta Google użytkownika były wykorzystywane do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W momencie, gdy użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzystuje jego dane w połączeniu z danymi Google Analytics, aby tworzyć i definiować listy odbiorców dla celów związanych z remarketingiem na różnych urządzeniach. W tym celu dane osobowe użytkownika wykorzystywane przez Google zostają tymczasowo powiązane z danymi Google Analytics w celu tworzenia grup docelowych.W tym przypadku dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

  Pliki cookie można trwale zablokować dla reklam, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

  Alternatywnie użytkownik może uzyskać informacje na temat ustawień plików cookie za pośrednictwem Digital Advertising Alliance pod adresem: www.aboutads.info. Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Brak zgody na stosowanie plików cookie może ograniczyć liczbę funkcji i usług dostępnych na stronie internetowej.

  Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy Shield” między UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

  Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych odnośnie do reklamy i Google można znaleźć tutaj:

  http://www.google.com/policies/technologies/ads/

  W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

  Tik tok

  Na tej stronie używamy tak zwanego "TikTok-Pixel" usługodawcy TikTok (dla UE: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH.). Jest to kod, który zaimplementowaliśmy na naszej stronie. Za pomocą tego kodu, po wyrażeniu wyraźnej zgody, podczas odwiedzania naszej witryny nawiązywane jest połączenie z serwerami TikTok w celu śledzenia Twojego zachowania na naszej stronie. Na przykład, jeśli kupujesz produkt na naszej stronie internetowej, TikTok Pixel jest uruchamiany i zapisuje twoje działania na naszej stronie internetowej w jednym lub kilku plikach cookie. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nie ma za to dodatkowych kosztów niż podstawowe taryfy.

  Dane osobowe, takie jak adres IP i adres e-mail, a także inne informacje, takie jak identyfikator urządzenia, typ urządzenia i system operacyjny, mogą być również przesyłane do TikTok. TikTok wykorzystuje e-mail lub inne dane logowania lub urządzenia do identyfikacji użytkowników naszej witryny i przypisywania ich działań do konta użytkownika TikTok.

  TikTok wykorzystuje te dane, aby wyświetlać użytkownikom ukierunkowane i spersonalizowane reklamy oraz tworzyć profile użytkowników oparte na zainteresowaniach. Zebrane dane są anonimowe i nie mogą być przez nas przeglądane i mogą być przez nas wykorzystywane wyłącznie w kontekście pomiaru skuteczności reklam.

  Twoje dane będą przetwarzane na terenie UE lub EOG. W tym celu została zawarta odpowiednia umowa o ochronie danych z TikTok. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG, odbywa się to w ramach wzorcowych umów Komisji dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (tj. standardowych klauzul umownych).

  Politykę prywatności TikTok można znaleźć tutaj: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=pl-PL


  Możesz zarządzać swoimi osobistymi ustawieniami dla spersonalizowanego retargetingu / remarketingu / reklamy polecającej, klikając Ustawienia plików cookie na dole strony internetowej.


  13) KORZYSTANIE Z SYSTEMU CZATU NA ŻYWO

  Zendesk (dawniej Zopim)

  Na tej stronie internetowej dane pseudonimowe są gromadzone i przechowywane przy użyciu technologii firmy Zendesc Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) w celu analizy sieci i obsługi systemu czatu na żywo, aby odpowiedzieć na zapytania o pomoc techniczną na żywo. Na podstawie tych pseudonimizowanych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimem. Do tego celu mogą być używane ciasteczka. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego. Pliki cookie umożliwiają m.in. rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jeśli zebrane w ten sposób informacje zawierają osobiste odniesienie, są one przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania efektywną obsługą klienta i statystyczną analizą zachowań użytkowników w celu optymalizacji.

  Dane zbierane za pomocą technologii Zendesk nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej zgody zainteresowanej osoby. Aby uniknąć zapisywania plików cookie Zendesk, można ustawić przeglądarkę internetową tak, aby w przyszłości zapobiec zapisywaniu plików cookie na komputerze lub usunąć już zapisane pliki cookie. Jednakże, wyłączenie wszystkich plików cookie może oznaczać, że niektóre funkcje na naszej stronie internetowej nie będą mogły być dłużej wykonywane. Gromadzenie i przechowywanie danych w celu utworzenia pseudonimowego profilu użytkownika można w każdej chwili dezaktywować ze skutkiem na przyszłość, przesyłając nam swój sprzeciw nieformalnie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w stopce redakcyjnej.

  Zendesk Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat dla nas europejskiej umowy o ochronie danych osobowych "Privacy Shield", który gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.


  14) NARZĘDZIA I INNE

  Google Maps

  Ta strona internetowa korzysta z Google Maps (API) Google Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google Maps to narzędzie internetowe służące do przedstawiania interaktywnych map z informacjami geograficznymi. Za pomocą tego narzędzia przedstawiamy użytkownikom naszą lokalizację, co ułatwia ewentualny dojazd.

  Już podczas wywoływania podstron, z którymi połączona jest mapa Google Maps, na serwer Google w Stanach Zjednoczonych transferowane są informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej (np. adres IP użytkownika) i tam też są zapisywane, w tym przypadku dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany i niezależnie od tego, czy konto użytkownika istnieje. Po zalogowaniu się użytkownika do Google jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (także użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkownika i analizuje je. Takiej oceny dokonuje się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uprawnionych interesów Google w ramach wyświetlania spersonalizowanej reklamy, badania rynku i/lub dostosowania strony internetowej do konkretnych potrzeb. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili użytkownika, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do Google.

  Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy Shield” między UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

  Jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazywanie w przyszłości swoich danych Google w ramach korzystania z Google Maps, może całkowicie dezaktywować serwis internetowy Google Maps, wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać na stronie internetowej z Google Maps, a tym samym nie będzie mógł wyświetlać map.

  Warunki korzystania Google zostały opisane na stronie internetowej: http://www.google.pl/intl/pl/policies/terms/regional.html, więcej informacji na temat korzystania z Google Maps znajduje się na stronie internetowej: https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html

  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku ze stosowaniem Google Maps są podane na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/


  15) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

  15.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

  Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;

  Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;

  Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;

  Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

  Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;

  Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

  Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

  15.2 PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU

  JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.

  JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

  JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

  JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.


  16) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Czas trwania przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania (np. okresy przechowywania danych z zakresu prawa handlowego i podatkowego). Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do wypełnienia lub rozpoczęcia realizacji umowy i/lub jeśli nie mamy uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu.


  17) KORZYSTANIE Z PORTALU KARIERY ZAWODOWEJ MYMUESLI AG

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane na portalu kariery wyłącznie w celu przetwarzania aplikacji. Niestety, nie jest możliwe przetworzenie wniosku bez podania pewnych danych osobowych. Tylko w przypadku, gdy wyrazili Państwo wcześniejszą zgodę oddzielnie, Państwa dane będą również wykorzystywane do dalszych celów, jak określono w zgodzie.
  Podane dane będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników działu kadr i odpowiednich działów, o które się Państwo ubiegają. W razie potrzeby, Twoje dane zostaną przekazane do filii mymuesli, jeśli ubiegasz się o stanowisko, które jest ogłaszane przez filię.
  Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przeniesienie swojej aplikacji do innych obszarów, będzie to miało miejsce wyłącznie w ramach procesu aplikacji.
  Portal kariery zawodowej mymuesli AG jest prowadzony w naszym imieniu przez SIMPLEXIS GmbH. Firma SIMPLEXIS GmbH i jej pracownicy są umownie zobowiązani do zachowania poufności zgodnie z art. 29 DSGVO i mają dostęp do Państwa danych tylko w niezbędnym zakresie technicznym.
  Państwa dane zostaną usunięte po zrealizowaniu celu, tj. zazwyczaj bezpośrednio po podjęciu decyzji o obsadzeniu stanowiska, najpóźniej 9 miesięcy po tym terminie, chyba że udzielono zgody na udostępnienie zgłoszenia do rozpatrzenia na inne obecne lub przyszłe wolne stanowiska.

  Państwa prawa, w szczególności na mocy art. 15 rozporządzenia o ochronie danych UE
  Masz podstawowe prawo,
  - aby bezpłatnie zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych,
  - celów przetwarzania,
  - kategorie przetwarzanych danych osobowych,
  - w stosownych przypadkach, odbiorcę(-ów) (kategorie odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w tym, w stosownych przypadkach, odpowiednie zabezpieczenia, jeżeli dane osobowe są przekazywane poza UE); oraz
  - jeżeli jest to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu,
  - jak również pochodzenie danych, jeżeli ma to zastosowanie.
  - Mogą Państwo mieć prawo do poprawiania lub usuwania dotyczących Państwa danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania przez nas. W razie potrzeby mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec wyżej wymienionego przetwarzania.
  - Jeśli wyraziłeś swoją zgodę, możesz ją odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Nie poniesiesz żadnych kosztów poza podstawowymi opłatami według swojego operatora taryfowego. 
   
  Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw wobec nas, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. W razie potrzeby prosimy o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. Możesz również skorzystać z prawa do odwołania się do organu regulacyjnego.